دختری با نبات زعفرانی گلیران موهایش را حالت دار کرد

سازندگان The Candy Project نیز در مورد آن تعجب کردند، پروژه ای فانتزی و کنجکاو که هدف آن ایجاد نقشه ای از آب نبات ها از سراسر جهان است.

این پروژه با هدف توسعه تحقیقات در مورد نبات زعفرانی گلیران در سطح اجتماعی، روانشناختی و قوم نگاری، برای تجزیه و تحلیل پتانسیل آن در زمینه های مختلف و عمدتا در تغذیه و آموزش است.

در کلمبیا یک میوه گرمسیری به نام گواوا وجود دارد. این ماده اصلی برخی از آب نبات های محلی است: در عکس “بوکادیلو” (ساندویچ) که با یک برگ نخل پوشانده شده است.

این مطالعه که به دو بخش تقسیم می شود، از یک سو اطلاعات نظری بیشتری در مورد تاریخچه و تولید آب نبات های مختلف موجود ارائه می دهد و از سوی دیگر بر نقش آب نبات ها در جامعه و آنها تمرکز می کند.

کاربردهای احتمالی در زمینه غذا سنت های “کاراملی” که به لطف این پروژه کشف می شوند واقعاً کنجکاو هستند. به عنوان مثال، در کلمبیا، آب نباتی از گواوا میوه استوایی محلی و برگ خرما مصرف می شود.

در حالی که در ژاپن آب نبات هایی وجود دارد که از ماهی خشک، عسل و دانه های کنجد تهیه می شود. اما در هند یک آب نبات سرخ شده با عدس سفید و شربت شکر وجود دارد.

در تصویر یک آب نبات معمولی هندی به نام “جلبی”. با مخلوطی از عدس سفید تخمیر شده سرخ شده در شربت شکر تولید می شود. گرم هم میشه خورد.

در عکس، یک آب نبات هندی معمولی، به نام “جلبی”. این با مخلوطی از عدس سفید تخمیر شده در شربت قند سرخ شده تولید می شود. می توان آن را به صورت گرم نیز خورد.